Omgevingsvisie gemeente Westerveld

Welkom

Deze Omgevingsvisie bevat het toekomstbeeld van en voor de gemeente Westerveld. De omgevingsvisie is de integrale langetermijnvisie op de ontwikkeling van onze gemeente en gaat over de hele fysieke leefomgeving. De visie geeft richting aan wat we in 2040 bereikt willen hebben en is daarmee ook voor u van belang. We kijken in deze visie daarmee ver vooruit. Dat is zo hier en daar natuurlijk nog best abstract.

Maar met alleen ambities zijn we er nog niet. Om onze ambities te realiseren zijn namelijk concrete doelen en acties nodig. In deze Omgevingsvisie leest u daarom niet alleen wat onze ambities zijn, maar ook met welke acties we op korte termijn aan de slag gaan. En daarbij hebben we uw hulp nodig. Ook uw ideeën en plannen kunnen bijdragen aan het realiseren van onze ambities.

We nodigen u daarom van harte uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente.

De Omgevingsvisie beweegt zich dus op meerdere schaal- en detailniveaus, van globaal tot meer concreet. Het is goed om dat te beseffen als u de Omgevingsvisie leest.


Logo gemeente Westerveld

Leeswijzer

Deze Omgevingsvisie bestaat uit vijf onderdelen:

  • Visie: Hier leest u ons toekomstbeeld voor 2040 en de manier waarop we onder de Omgevingswet willen (samen)werken.
  • Gebiedskompassen: In dit deel leest u eerste onze gemeentebrede ambities en keuzes. Die maken we vervolgens concreet naar 9 deelgebieden. Voor elk gebied beschrijven wat het karakter is, wat er bijzonder is en welke koers we voor het gebied zien.
  • Idee: In dit deel leest u wat u kan doen en wat wij doen als u een plan heeft in onze gemeente.
  • Uitvoering en monitoring: Dit deel geeft u informatie over de beleidscyclus en de manier waarop we de Omgevingsvisie zullen evalueren en monitoren. In dit deel vindt u ook een aantal juridische aspecten.
  • Achtergrond: Alle informatie die we hebben gebruikt om deze Omgevingsvisie te maken, leest u in dit deel. Daar hebben we ook opgenomen welke stappen we hebben doorlopen om tot een Omgevingsvisie te komen.

Omgevingsvisie
gemeente Westerveld

Welkom

Deze Omgevingsvisie bevat het toekomstbeeld van en voor de gemeente Westerveld. De omgevingsvisie is de integrale langetermijnvisie op de ontwikkeling van onze gemeente en gaat over de hele fysieke leefomgeving. De visie geeft richting aan wat we in 2040 bereikt willen hebben en is daarmee ook voor u van belang. We kijken in deze visie daarmee ver vooruit. Dat is zo hier en daar natuurlijk nog best abstract.

Maar met alleen ambities zijn we er nog niet. Om onze ambities te realiseren zijn namelijk concrete doelen en acties nodig. In deze Omgevingsvisie leest u daarom niet alleen wat onze ambities zijn, maar ook met welke acties we op korte termijn aan de slag gaan. En daarbij hebben we uw hulp nodig. Ook uw ideeën en plannen kunnen bijdragen aan het realiseren van onze ambities.

We nodigen u daarom van harte uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente.

De Omgevingsvisie beweegt zich dus op meerdere schaal- en detailniveaus, van globaal tot meer concreet. Het is goed om dat te beseffen als u de Omgevingsvisie leest.